Vilkår og betingelser

Holdbarhet på stålkanter

Generelt

Rusting av stål påvirkes av mange forskjellige faktorer som påvirker denne prosessen. Under ideelle omstendigheter vil produktene våre vare i mange tiår og opptil hundrevis av år, og under de dårligste forholdene vil produktene våre vare i minst 10 år. For nedgravde løsninger kan du øke levetiden til plenkantene dine ved å male eller smøre på bitumen før de graves ned. Korrosjon akselereres under påvirkning av fuktighet, salt (saltholdighet i jord), syre (jordens surhetsgrade) og jordtetthet (oksygen). Nærhet til saltvann reduserer levetiden betraktelig.

VIKTIG: Patinaen som utvikler seg på cortenstål blir til av at stålet er vekselsvis tørt og vått. Å la stålet tørke er avgjørende for at en tett patina skal utvikle seg godt og hemme videre rusting.

Vår garanti

Under garantiperioden for stålkanter fra Straightcurve og fra og med datoen produktene fra Straightcurve leveres til forbrukeren, eller fra en autorisert distributør til kjøperen, vil Straightcurve erstatte eller reparere strukturelt defekte produkter uten kostnad med forbehold om følgende forhold.Garantiperioden for den strukturelle integriteten til kanter i galvanisert stål fra Straightcurve er 15 år og 10 år for kanter i cortenstål. Det må gjøres tiltak for å forhindre korrosjon utenfor vårt beregnede område i situasjoner der jordsmonnet er korroderende eller ikke-drenerende (vanligvis leirholdig, saltholdig eller surt jordsmonn). Hvis du ikke tar noen skritt for å forbedre bevaringen av kantprofiler som er over 200 mm høye under slike forhold, dekkes du ikke av vår 10-års eller 15-års strukturelle garanti. Bevaringstiltak er beskrevet her:Påføring av bitumenmaling på nedgravde / bakre overflater
Forbedre drenering ved å ha
et rent underlag av grovt tilslag under kantene
rent grovt tilslag mot baksiden av kantene (10 cm er tilstrekkelig)
drensrør kan brukes som et alternativ til tilslag
Garantien gjelder ikke hvis skade eller tap oppstår som følge av:
når kanter er installert i strid med instruksjonene fra Straightcurve;
bruk av tilbehør inkludert forbruksvarer eller maskinvare som ikke ble produsert av eller godkjent av Straightcurve;
uvanlig belastning eller misbruk eller belastning på Straightcurve-produkter utover normal hagebruk i hjemmet;
eventuelle modifikasjoner av produktet som ikke ble godkjent skriftlig av Straightcurve;
ethvert misbruk av produktet av kjøperen eller noen som kjøperen har juridisk ansvar for (inkludert en mindreårig);
enhver bruk eller drift av produktet utenfor de fysiske eller miljømessige spesifikasjonene til produktet;
utilstrekkelig eller feil forberedelse av installasjonsstedet;
utilstrekkelig eller feil vedlikehold av produktet;
bruk av Straightcurve-produkter til noe annet formål enn det som er beskrevet av Straightcurve;
bruk av sterke kjemikalier på produktene inkludert syrer, salt og hydrogenperoksid;
misbruk, feil installasjon eller annet misbruk eller feilbruk;
forbrukeren som produktene leveres til forårsaker at produktene får uakseptabel kvalitet eller unnlater å ta rimelige skritt for å forhindre at de får uakseptabel kvalitet;
produktene er skadet som følge av unormal bruk;
produktene brukes til andre formål enn angitt av Straightcurve;
slitasje i samsvar med normal gradvis forverring;
produktene blir installert innen 1 km fra en kyst med saltvann;
produktene blir installert under en svært fuktig sesong.
Garantien blir oppfylt forutsatt at forbrukeren kan fremlegge kjøpsbevis.
Alle installasjonskostnader forbrukeren har pådratt seg må betales av forbrukeren.
Denne garantien dekker ikke skader på produktets overflate, for eksempel mild rust og merker på overflatene eller for korrosjon på noen overflater.
Hvis produktene som selges i Australia ikke installeres av eller på vegne av forbrukeren innen 30 dager etter levering, begynner den ovennevnte garantiperioden å løpe fra leveringsdatoen.
Alle garantier i henhold til den australske forbrukerkjøpsloven fra 2010 og relevante statlige lover gjelder for Straightcurve-produkter.