Privacybeleid

STRAIGHTCURVE Pty Ltd (ABN: 33604120961)

(STRAIGHTCURVE, of we/wij/ons/onze) doet zijn uiterste best om uw privacy te respecteren en gepast met uw persoonsgegevens om te gaan.

Dit Privacybeleid legt uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verzamelen via onze website www.Straightcurve.com, of gerelateerde STRAIGHTCURVE websites, pagina’s op sociale media, interne websites, intranet en mobile applicaties van STRAIGHTCURVE (allen te noemen: een “Website”) en door machtigingen van databases met persoonsgegevens die STRAIGHTCURVE ontvangt van derden die lijsten aanbieden en de privacy van personen die hun persoonsgegevens op andere manieren aan STRAIGHTCURVE verstrekken, inclusief fysiek of elektronisch, in persoon of per telefoon (gezamenlijk te noemen: de “Verzamelkanalen”).

U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft over dit Privacybeleid of uw persoonsgegevens. U kunt per e-mail met de privacy officer van STRAIGHTCURVE contact opnemen via: info [at] Straightcurve.com.au.

Persoonsgegevens zijn belangrijk voor STRAIGHTCURVE

 • STRAIGHTCURVE is toegewijd uw persoonlijke privacy te beschermen. Wij erkennen dat u het recht heeft om te controleren hoe uw persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden. Het aanbieden van persoonsgegevens is een daad van vertrouwen en wordt daarom serieus genomen. Tenzij u uw anderszins toestemming geeft, zal STRAIGHTCURVE alleen persoonsgegevens verzamelen en gebruiken zoals hieronder beschreven is.
 • In dit Privacybeleid verwijzen wij naar uw ‘persoonsgegevens’. Hiermee bedoelen we gegevens die u als persoon identificeert of waardoor u persoonlijk identificeerbaar wordt. Uw volledige naam, geslacht, geboortedatum, zakelijke functie, huistelefoonnummer, mobiele telefoonnummer, e-mailadres en contactgegevens van uw werkplek zijn voorbeelden van gegevens die persoonsgegevens kunnen zijn. Persoonsgegevens kunnen ook gegevens omvatten die we kunnen verzamelen over uw persoonlijke voorkeuren.
 • STRAIGHTCURVE heeft zijn Privacybeleid ontwikkeld en geïmplementeerd met respect voor persoonsgegevens door ’s werelds beste praktijken op het gebied van privacybeleid op te nemen. Deze principes voldoen niet alleen aan de voorwaarden van de Privacy Act 1988 (Cth) (zoals gewijzigd) en de 13 Australische Privacy Principles, maar gaan verder dan dat.
 • Om de veranderende wetgeving te volgen en bij te blijven met de beste gewoonten zouden we dit Privacybeleid op ieder moment zonder melding kunnen herzien. We zullen de wijzigingen op dit Privacybeleid op onze Websites tonen, dus we raden u aan om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te controleren.
 • In aanvulling op de bepalingen van dit Privacybeleid zouden er ook specifieke en aanvullende bepalingen voor privacy en toestemming op bepaalde Verzamelkanalen van toepassing kunnen zijn. Omdat deze specifieke en aanvullende bepalingen ook te maken hebben met de bescherming van uw privacy, raden we u aan die te beoordelen wanneer ze verschijnen. In het geval dat er inconsistenties bestaan tussen de bepalingen van dit Privacybeleid en die andere specifieke en aanvullende bepalingen, zullen de specifieke en aanvullende bepalingen prevaleren.

Anonimiteit en pseudoniemen

Waar mogelijk zullen we u toestaan anoniem of onder een pseudoniem met ons te communiceren. Als dit mogelijk is zullen onze verzamelkanalen alleen op deze wijze gegevens zoeken. Wanneer het echter niet mogelijk is voor de doelen waarvoor de informatie benodigd is, zullen we op de hieronder bepaalde wijze gegevens zoeken.

Soorten persoonsgegevens die STRAIGHTCURVE verzamelt en bewaart

Persoonsgegevens waarom gevraagd kan worden zijn:

 • contactgegevens, zoals uw volledige naam, zakelijke functie, geboortedatum, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, huidig en geldig e-mailadres en postcode;
 • gedetailleerdere contactvoorkeuren, gegevens over uw professionele interesses en gegevens over uw ervaring met onze producten of diensten of die van derden die op een Website vermeld staan. Deze gegevens worden gevraagd om onze daaropvolgende communicatie met u op u af te kunnen stemmen en onze producten en diensten continu te kunnen verbeteren;
 • uw creditcardgegevens (wanneer u producten of diensten van ons koopt); en
 • de contactgegevens van derden. Als u gevraagd wordt om gegevens over anderen te verstrekken, zorg er dan alstublieft voor dat deze personen er akkoord mee zijn gegaan dat hun gegevens aan STRAIGHTCURVE gegeven worden en gebruikt worden voor de doelen die in dit beleid beschreven staan (wat het gebruik voor marketingdoelen zou kunnen omvatten).

Hoe STRAIGHTCURVE persoonsgegevens verzamelt en bewaart

STRAIGHTCURVE zal alleen met uw toestemming persoonsgegevens van u verzamelen of monitoren, inclusief zoals bepaald in dit Privacybeleid of indien het anderszins wettelijk toegestaan is. De enige persoonsgegevens die wij verzamelen zijn de gegevens die u aan ons geeft in overeenstemming met dit Privacybeleid of die legaal door derden aan ons zijn gegeven.

Actieve gegevensverzameling

Persoonsgegevens kunnen verzameld (en gecombineerd) worden via onze Verzamelkanalen als u:

 • al eerder zelf uw persoonsgegevens aan ons gegeven heeft, voordat dit Privacybeleid van kracht werd, of deze van een derde ontvangen zijn;
 • zich aangemeld en/of geregistreerd heeft als lid voor een Verzamelkanaal;
 • een product koopt of een boeking maakt via een Verzamelkanaal;
 • zich aanmeldt voor nieuwsbrieven, updates, meldingen of nieuws- en persberichten, of informatie aanvraagt voor een lancering, evenement, over onze producten of diensten, andere informatiediensten, of producten en diensten van derden;
 • formulieren invult en naar ons verzendt;
 • direct of via een medium persoonlijk contact opneemt, inclusief via post, telefoon, sociale media en commerciële elektronische berichten (SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), IM (Instant Messaging) en e-mail), inclusief via de contactgegevens die op een Website vermeld staan;
 • meedoet aan aanbiedingen, promoties of marketingactiviteiten;
 • interactie heeft met een website voor een specifiek doel; of
 • interactie heeft met of surft op een website in het algemeen.

Persoonsgegevens worden gevraagd om u bepaalde content, producten en diensten aan te kunnen bieden en informatie over die content, producten of diensten (inclusief het uploaden van, toegang geven tot en ontvangen van content op een Website, en om transacties voor aankopen uit te voeren op een Website), marketingmateriaal, nieuwsbrieven, elektronische nieuwsbrieven (e-newsletters), nieuws en persberichten / lanceringsgegevens en om u te adviseren over andere producten, diensten, aanbiedingen, wedstrijden of evenementen van STRAIGHTCURVE of derden die voor u interessant zou kunnen zijn. Niemand is verplicht om persoonsgegevens aan te bieden. Het niet aanbieden van persoonsgegevens kan echter tot gevolg hebben dat STRAIGHTCURVE niet in staat is om bepaalde content, producten of diensten of informatie over diensten, aankomende promoties, wedstrijden, aanbiedingen of evenementen voor u te faciliteren of die aan te bieden, of uw deelname aan wedstrijden te accepteren (waar van toepassing).

We zouden uw persoonsgegevens ook legaal van derde bronnen kunnen ontvangen, inclusief aanbieders van leads en andere gegevensaanbieders of organisatoren die gegevens delen onder wettelijk toelaatbare omstandigheden en/of waaraan u uw toestemming gegeven heeft dat te doen.

Actieve gegevensverzameling

STRAIGHTCURVE is niet bedoeld voor, noch gericht aan, minderjarige personen jonger dan achttien (18) jaar. Er zullen geen persoonsgegevens verzameld worden van personen waarvan STRAIGHTCURVE op de hoogte is zij jonger dan achttien (18) zijn.

Passieve gegevensverzameling

Zoals bij veel commerciële websites kunnen wij ook gegevens verzamelen die ons over de bezoekers op onze Websites vertellen. We kunnen bijvoorbeeld gegevens verzamelen over de datum, tijd en hoe lang bezoeken duren en welke pagina’s van een Website het vaakst bezocht worden. Deze informatie is over het algemeen niet in verband te brengen met de identiteit van de bezoekers, tenzij een Website bezocht wordt via een link die wij in een e-mail verzonden hebben, waarbij we het apparaat waarmee een Website bezocht wordt uniek kunnen identificeren. Door een Website via een link in een e-mail die wij verzonden hebben te bezoeken en/of in het algemeen een website te bezoeken, geeft u toestemming om dergelijke gegevens over u te verzamelen als persoonsgegevens.

Als u door onze Websites navigeert kunnen er passief bepaalde gegevens verzameld worden (die worden verzameld zonder dat u die gegevens actief aanbiedt) door gebruik te maken van verschillende technieken, zoals Unique Device Identifiers (UDI), cookies, Internet tags of webbeacons en gegevensverzameling over navigatie (logbestanden, server logs, clickstream). In bepaalde gevallen zouden deze gegevens als anonieme gegevens gezien kunnen worden of als persoonsgegevens onder de Privacy Act 1988 (Cth). Dit is afhankelijk van het gebruikte apparaat en de methode waarmee een persoon met het internet verbonden is. Uw internetbrowser verzend automatisch bepaalde van deze anonieme gegevens of persoonsgegevens naar de website waarop u surft, zoals de URL van de website waar u vandaan komt, het Internet Protocol (IP-)adres, de UDI (indien van toepassing) en de browserversie van het apparaat dat u op dit moment gebruikt. Onze websites kunnen ook anonieme gegevens of persoonsgegevens van uw apparaat verzamelen door cookies en Internet tags of webbeacons. U kunt uw browser instellen om u een melding te geven wanneer er een cookie verzonden is of om cookies volledig te weigeren, maar bepaalde functies van een Website zouden niet meer kunnen werken zonder cookies en dit zou de diensten die door een website aangeboden worden kunnen beperken. Cookies en andere technische methoden zouden de gepaard kunnen gaan met de verzending van informatie naar ons, direct of indirect, of naar een andere door ons gemachtigde partij die gegevens in onze naam verzamelt.

Onze Websites zouden gebruik kunnen maken van dergelijke passief verzamelde anonieme gegevens of persoonsgegevens van verschillende derde bronnen, inclusief zoals die omschreven zijn in alinea 15, om bezoekers en gebruikers een betere service te bieden op de Website op basis van uw voorkeuren, statistieken en trends te verzamelen en analyseren, en een website anderszins te administreren en te verbeteren voor uw gebruik. We zouden van tijd tot tijd gegevens van uw gebruikerssessies kunnen combineren met andere persoonlijk identificeerbare gegevens die door tracking technieken verzameld zijn om zo uw online ervaringen te begrijpen en te meten en te bepalen welke producten, aanbiedingen en diensten waarschijnlijk interessant voor u zijn. Door een Website te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat er informatie over u verzameld, gebundeld en op deze manier gebruikt wordt.

Doelen waarvoor STRAIGHTCURVE persoonsgegevens verzamelt, bewaart, gebruikt en openbaar maakt

Persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor de volgende primaire doelen:

 • Voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn (zoals in dit Privacybeleid uiteengezet).
 • Voor de doelen die genoemd worden in een privacy verzamelverklaring over een specifiek Verzamelkanaal.
 • Om de functionaliteit van een Website te waarborgen, inclusief het u aanbieden van informatie over de beschikbare content op de Website en e-commerce transacties die via de Website uitgevoerd worden.
 • Om verplichtingen na te komen met betrekking tot gebruiksvoorwaarden voor uploads, verkoop- en aankoopcontracten en/of andere contracten tussen u en STRAIGHTCURVE.
 • Om u technische, administratieve of juridische meldingen te sturen die belangrijk zijn voor onze Websites.
 • Om u informatie te bieden over uw transacties (inclusief het uploaden, toegang krijgen tot en ontvangen van content op een Website, en transacties voor aankopen die u op een Website doet), content, diensten en producten, om u persoonlijk en via andere media, inclusief post, telefoon en commerciële elektronische berichten (SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Messaging Service), IM (Instant Messaging) en e-mail) of andere elektronische, opkomende, digitale of conventionele communicatie kanalen direct marketing materialen, evenementen, speciale aanbiedingen, wedstrijden en promoties aan te bieden.
 • Om onze relatie met u te onderhouden.
 • Om diensten gerelateerd aan het bedrijf STRAIGHTCURVE uit te voeren (zoals diensten na de verkoop en onderzoeken).
 • Om u nieuwsbrieven via post en elektronische nieuwsbrieven (e-newsletters) via commerciële elektronische berichten aan te bieden.
 • Om te reageren op vragen van klanten.
 • Om Website en systeemadministratie te verbeteren.
 • Om meningen of commentaar over producten en/of diensten te ontvangen en ander onderzoek en ontwikkelingen uit te voeren.
 • Om statistische gegevens voor marketinganalyse bij te houden en marktonderzoek uit te voeren.
 • Om persoonsgegevens te delen met de STRAIGHTCURVE groep van bedrijven, onze promotiepartners en andere vertrouwde derden op een manier die hieronder beschreven is.

Voor de hierboven beschreven doelen mogen persoonsgegevens gedeeld worden met de STRAIGHTCURVE groep van bedrijven, de promotiepartners van STRAIGHTCURVE en andere vertrouwde derden (en hun directeuren, werknemers en vertegenwoordigers) zowel in Australië als in het buitenland, inclusief, maar niet beperkt tot, de Verenigde Staten van Amerika. Het niet aanbieden van persoonsgegevens zou ertoe kunnen leiden dat STRAIGHTCURVE niet in staat is om uw bepaalde content, informatie, aanstaande promoties, informatie over evenementen en producten aan te bieden en/of uw deelname aan een promotie te accepteren (indien van toepassing).

Om een Website te kunnen laten functioneren of een dienst te kunnen leveren, zouden persoonsgegevens ook gedeeld kunnen worden met de STRAIGHTCURVE groep van bedrijven, gekozen dienstenaanbieders en/of andere vertrouwde derden zowel in Australië als in het buitenland, inclusief, maar niet beperkt tot, de Verenigde Staten van Amerika. De STRAIGHTCURVE groepsmaatschappijen, gekozen dienstenaanbieders en/of andere vertrouwde derden zouden bij STRAIGHTCURVE betrokken kunnen worden om een scala aan taken uit te voeren, zoals het opslaan van gegevens, uitvoeren van orders, uitvoeren van marktonderzoek, assisteren bij promoties en het leveren van technische diensten voor onze Websites. Deze bedrijven zouden toegang kunnen hebben tot uw persoonsgegevens indien noodzakelijk voor het uitvoeren van dergelijke taken.

STRAIGHTCURVE erkent het vertrouwen waarmee u uw persoonsgegevens heeft aangeboden, en behalve als dit vermeld is in dit Privacybeleid, zal die informatie niet zonder uw toestemming gebruikt of openbaar gemaakt worden voor andere doeleinden. STRAIGHTCURVE behoudt zich echter het recht voor om informatie, inclusief persoonsgegevens openbaar te maken, indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan wet- en regelgeving, juridisch aanvragen om de rechten of eigendommen van STRAIGHTCURVE of een lid van de STRAIGHTCURVE groep, een burger, of de integriteit van een Website te beschermen, aanvragen te vervullen of medewerking te verlenen aan een gerechtelijk onderzoek of een onderzoek met het oog op de publieke veiligheid.

Contact door STRAIGHTCURVE

STRAIGHTCURVE bedrijven (en hun directeuren, medewerkers en vertegenwoordigers), de promotiepartners van STRAIGHTCURVE of vertrouwde derden (en andere gekozen aanbieders van diensten en andere niet-STRAIGHTCURVE bedrijven of professionals) zowel in Australië als in het buitenland, zouden contact met u op kunnen nemen per telefoon, SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Messaging Service), IM (Instant Messaging), e-mail, post of iedere andere vorm van elektronische, opkomende, digitale of conventionele communicatiekanalen door gebruik te maken van de gegevens die aangeboden worden om contact met u op te kunnen nemen in het licht van de primaire doelen voor het verzamelen van persoonsgegevens zoals hierboven vermeld.

STRAIGHTCURVE stuurt geen advertenties of marketinginformatie zonder eerst toestemming te krijgen, waar de toestemming die opgenomen is in dit Privacybeleid een voorbeeld van is, of als het anderszins wettelijk gerechtigd is dit te doen. Als u communicatie van STRAIGHTCURVE ontvangt die u niet zou willen ontvangen, zou u uw naam uit onze database kunnen laten verwijderen door ofwel de ‘afmelden’-functie te gebruiken (als de communicatie via commerciële elektronische berichten gaat) of door per e-mail contact op te nemen met STRAIGHTCURVE via: info [at] Straightcurve.com.au. Geef ons alstublieft 30 dagen om uw aanvraag te verwerken.

Ongeacht het verwijderen van uw naam uit de database voor het ontvangen van toekomstige advertenties en marketinginformatie zou STRAIGHTCURVE u nog wel niet-commerciële “Administratieve E-mails” kunnen sturen. Administratieve E-mails verwijzen naar het STRAIGHTCURVE gebruikersaccount en zouden administratieve- en transactiebevestigingen, aanvragen of informatie over een bepaald STRAIGHTCURVE gebruikersaccount kunnen bevatten. Als u ook dit soort informatie niet meer van STRAIGHTCURVE zou willen ontvangen, kunt u uw naam uit de database laten verwijderen door de functionele ‘afmelden’-functie te gebruiken.

Mogelijkheid dat anderen gegevens inzien

STRAIGHTCURVE zou delen op een Website kunnen aanbieden waar u als gebruiker uw content kunt uploaden, posten of gegevens over uzelf kunt aanbieden, met anderen kunt communiceren, beoordelingen kunt achterlaten over content, producten en/of diensten of kunt reageren of stemmen op bepaalde content. Deze gegevens zou gedeeld kunnen worden met anderen en zou publiek gepost kunnen worden op onze Websites, inclusief, maar niet beperkt tot, andere platformen van sociale media en andere publieke fora waaraan u kiest deel te nemen. Deze gegevens zouden publiek beschikbaar kunnen worden en gelezen, verzameld en gebruikt kunnen worden door anderen buiten onze Websites. STRAIGHTCURVE is niet verantwoordelijk voor het gedrag van anderen die deze informatie kunnen lezen, verzamelen en gebruiken.

Mogelijkheid dat anderen gegevens inzien

U heeft recht op toegang tot en beoordeling van uw persoonsgegevens die opgeslagen zijn in de STRAIGHTCURVE database. Gegevens kunnen beoordeeld worden door per e-mail contact op te nemen met de privacy officer van STRAIGHTCURVE via: info [at] Straightcurve.com.au. Geef ons alstublieft 30 dagen om deze aanvraag te verwerken.

Wijzigen en verwijderen van gegevens die wij over u hebben

Informatie die opgenomen is in de database mag aangepast worden en uw voorkeuren over hoe wij contact met u opnemen mogen gewijzigd worden. Dit kan door per e-mail contact op te nemen met de privacy officer van STRAIGHTCURVE via: info [at] Straightcurve.com.au. Geef ons alstublieft 30 dagen om deze aanvraag te verwerken.

Op dezelfde manier kunt u vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens en dat alle redelijke stappen om uw gegevens te verwijderen gemaakt zullen worden, tenzij deze op juridische gronden vereist zijn. Verwijdering van gegevens zou tot resultaat kunnen hebben dat STRAIGHTCURVE niet in staat is om u te faciliteren of de informatie over bepaalde transacties (inclusief het uploaden, toegang verlenen tot en ontvangen van gegevens op een Website, en transacties voor aankopen die op een Website gedaan zijn), andere content, diensten of productgegevens, aanstaande promoties, informatie over wedstrijden of evenementen aan te bieden en/of bepaalde content, goederen of diensten niet aan kan bieden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verwijderen van persoonsgegevens van lijsten van een derde die eerder uw gegevens in overeenstemming met dit beleid heeft aangeboden.

Opslag en veiligheid van persoonsgegevens

STRAIGHTCURVE zal zijn best doen om alle redelijke stappen te ondernemen om alle opgeslagen persoonsgegevens te beveiligen en om deze gegevens juist, up-to-date, compleet en relevant te houden. De informatie wordt opgeslagen op veilige servers die beschermd zijn op gecontroleerde faciliteiten. Deze diensten worden voor ons uitgevoerd en gegevens zouden gehost kunnen worden door de door ons gekozen aanbieders van gegevensopslag. In sommige gevallen kunnen deze faciliteiten in het buitenland zijn, inclusief, maar niet beperkt tot, de Verenigde Staten van Amerika.

Openbaarmaking van persoonsgegevens aan buitenlandse ontvangers

In sommige gevallen zou STRAIGHTCURVE uw persoonsgegevens openbaar kunnen maken aan buitenlandse ontvangers, inclusief, maar niet beperkt tot, ontvangers in de Verenigde Staten van Amerika. Werknemers van STRAIGHTCURVE, gegevensverwerkers en andere vertrouwde derden zijn verplicht de geheimhouding van alle persoonsgegevens in het bezit van STRAIGHTCURVE te respecteren. Veiligheid van bedrijven op het internet kan echter niet gegarandeerd worden en daarom kan er geen absolute garantie gegeven worden dat deze gegevens ten alle tijden veilig zullen zijn. STRAIGHTCURVE zal niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor gevolgen die ontstaan door ongemachtigde toegang tot persoonsgegevens.

STRAIGHTCURVE en links naar andere websites

Onze websites kunnen van tijd tot tijd links bevatten naar websites van andere organisaties die u zouden kunnen interesseren. Het opnemen van deze links mag niet gezien worden als een implicatie van hun goedkeuring of validering door ons van de content op de website van derden. Gelinkte websites zijn verantwoordelijk voor hun eigen privacypraktijken en u dient die websites te controleren op hun respectievelijke privacyverklaringen. STRAIGHTCURVE is niet verantwoordelijk, noch aanvaard het aansprakelijkheid, voor het gedrag van bedrijven die gelinkt zijn aan onze Websites.

We zouden advertenties van derden op onze Websites kunnen gebruiken. Alle derden die adverteren, indien daarvoor betaal is, is betaald door de betrokken derde als adverteerder en zijn geen aanbevelingen of goedkeuringen door STRAIGHTCURVE of één van zijn dochterondernemingen. STRAIGHTCURVE is niet verantwoordelijk voor de content (inclusief verklaringen) van advertenties van derden op een Website. Er zouden cookies geassocieerd kunnen zijn aan deze advertenties om het voor de adverteerder mogelijk maken het aantal anonieme gebruikers te volgen die op de campagne reageren. We hebben geen toegang tot en controle over cookies van derden.

Gerelateerde STRAIGHTCURVE Websites

Alle Websites die door STRAIGHTCURVE beheerd worden, zullen dit Privacybeleid naleven. Het beleid op de Websites van enkele leden van de STRAIGHTCURVE groep kan echter afwijken in verband met lokale gebruiken, praktijken of wetten.

Verkoop van het Bedrijf

Als STRAIGHTCURVE fuseert met, of overgenomen wordt door, een ander bedrijf, of een deel van zijn activa verkoopt, zouden uw persoonsgegevens openbaar gemaakt kunnen worden aan onze adverteerders en adviseurs van geïnteresseerde kopers en zouden deel kunnen zijn van de activa die overgedragen worden. Persoonsgegevens zullen echter altijd onderhevig blijven aan dit Privacybeleid.

Problemen of vragen

Als u vragen heeft over ons Privacybeleid of als er problemen zijn met of klachten zijn over hoe wij uw persoonsgegevens hebben verzameld, gebruikt, opgeslagen, verwerkt en/of openbaar gemaakt, neem dan alstublieft op één van de volgende manieren contact op met onze privacy officer:

Naam: Privacy Officer
E-mailadres: info [at] Straightcurve.nl

Geef ons alstublieft 30 dagen om deze aanvraag te verwerken. Als u niet binnen 30 dagen naar tevredenheid reactie op uw vraag, probleem of klacht krijgt van STRAIGHTCURVE, kunt u zich met uw vraag, probleem of klacht richten aan het Office of the Australian Information Commissioner via de contactgegevens die vermeld staan op http://www.oaic.gov.au/about-us/contact-us.